Obilježen Međunarodni dan bijelog štapa

Jedan od najvažnijih ciljeva Lionsa je pružanje humanitarne pomoći slijepim i slabovidnim osobama. Prigodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa15.listopada, naša predsjednica dr. Ana Bajer Feketić posjetila je Organizaciju slijepih i slabovidnih osoba Virovitičko – podravske županije. Članovi organizacije upoznali su je sa svojim problemima i podacima o djeci koja su evidentirana te koje su njihove potrebe vezane uz školske obveze. Na redovitom sastanku članice su odlučile tom problemu posvetiti pažnju te na taj način poboljšati njihov uspjeh.