Ciljevi Lions kluba Vereucha

1. STVORITI i njegovati duh razumijevanja među narodima u svijetu.
2. PROMICATI načela dobrog rukovođenja državom i građanska prava pojedinaca.
3. AKTIVNO VODITI BRIGU za građansku, kulturnu društvenu i moralnu dobrobit društvene zajednice.
4. UJEDINITI klubove u savez prijateljstva, uzajamne povezanosti i razumijevanja.
5. BITI mjesto otvorenih rasprava od općeg interesa, vodeći računa da stranačkoj politici i vjerskom sektaštvu nema mjesta među članovima kluba.
6. POTICATI brižne i savjesne da služe zajednici bez osobne novčane naknade, te efikasnost i promicati visoke etičke standarde u trgovini, industriji, profesionalnome životu, javnim djelatnostima i osobnom pregnuću.